Tom and Jerry Willy Wonka and the Chocolate Factory (2017)

Tom and Jerry Willy Wonka and the Chocolate Factory (2017)

เรื่องย่อ : Tom and Jerry Willy Wonka and the Chocolate Factory เรื่องราวคลาสสิก Roald Dahl ได้รับความทันสมัยเมื่อ Tom และ Jerry เข้าสู่โลกที่น่าตื่นตาตื่นใจของโรงงานช็อกโกแลตของ Willy Wonka