The Recall สมรภูมิเอเลี่ยนล่ากลืนโลก (2017)

The Recall (2017) เดอะ รีคอลล์ สมรภูมิเอเลี่ยนล่ากลืนโลก

เรื่องย่อ : เดอะ รีคอลล์ สมรภูมิเอเลี่ยนล่ากลืนโลก หรือ The Recallบอกเล่าเรื่องราวเมื่อเพื่อนทั้งห้าพักบ้านริมทะเลสาบในวันหยุด ระยะไกลที่พวกเขาคาดหวังอะไรน้อยกว่าเวลาที่ดีไม่ทราบว่าดาวเคราะห์อยู่ภายใต้การบุกรุกคนต่างดาวและการลักพาตัว The Recall