Mighty Joe Young ไมตี้ โจ ยัง สัญชาตญาณป่า ล่าถล่มเมือง (1998)

Mighty Joe Young (1998) ไมตี้ โจ ยัง สัญชาตญาณป่า ล่าถล่มเมือง

ไมตี้ โจ ยัง สัญชาตญาณป่า ล่าถล่มเมือง เมื่อ จิล ยัง เข้าไปอาศัยสืบหาข้อมูลของเหล่าสัตว์ที่ใกล้จะศูนย์พันธ์ จนได้ไปเจอ กลุ่มลิงคิงคองและ ได้ผูกพัน กับเหล่า สมาชิกครอบครัว ของลิงกอลิล่าและโตมาพร้อม จบโจ ลิงกอลิล่า ที่ตัวใหญ่เป็นพิเศษ มากกว่าตัวไหนๆที่เคยมาก่อน และ โจได้โดน นายพรานแสนใจร้ายไล่ ล่าตอนรอดมาได้ เลยทำให้ จิล และ โจ มีความเข้าใจกันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกัน Mighty Joe Young