The Lion King 3 Hakuna Matata เดอะ ไลอ้อนคิง 3 (2004)

The Lion King 3 The Hakuna Matata (2004) เดอะ ไลอ้อนคิง 3 ฮาคูน่า มาทาท่า

เรื่องย่อ: The Lion King 3 The Hakuna Matata (2004) เดอะ ไลอ้อนคิง 3 ตอน ฮาคูน่า มาทาท่า กับ ทีโมน เรื่องย่อ The Lion King 3 เดอะ ไลอ้อนคิง 3 กลับมาอีกครั้งที่จะทำให้ทุกท่านพบกับ การผจญภัยครั้งใหม่ในผาทรนงกับเหล่าตัวละครจาก The Lion King 3 เดอะ ไลอ้อน คิง ในตอนใหม่เอี่ยมเรื่องนี้ ทีโมน และ พุมบ้าจะมาเผยว่าพวกเขามาจากไหน พวกเขาพบกันเมื่อไร และช่วยเหลือซิมบ้าอย่างไร พร้อมบางฉากสำคัญจาก The Lion King 3 เดอะ ไลอ้อน คิง