JOHN WICK CHAPTER 3 จอห์น วิค แรงกว่านรก 3 (2019)

JOHN WICK CHAPTER 3 (2019) จอห์น วิค แรงกว่านรก 3

John Wick Chapter 3 – Parabellum (2019) จอห์น วิค แรงกว่านรก 3

ในภาคใหม่นี้ John Wick ต้องถูกคนทั้งโลกตามล่าด้วยค่าหัว $14 ล้านเหรียญ เนื่องจากเขาได้แหกกฎกลาง โดยการฆ่าคนในพื้นที่โรงแรมของ Continental ดูหนัง จอห์นวิค 3 และยิ่งคนที่เขาฆ่าคือสมาชิกระดับสูง เขาจึงต้องสู้และฆ่ากับศัตรูรอบด้านเพื่อหาทางหลบหนีออกจากเมืองนิวยอร์ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.